On-line: ISSN 1339-9403

Dátum pridania: 2017-12-06 11:57:52

PROGRESÍVNE PRÍSTUPY V MANAŽMENTE VÝROBNÝCH SYSTÉMOV


Kľúčové slová: automatizácia, investícia, priemysel, priemyselná revolúcia 4.0, výrobné systémy

MATEJOV Ľubomír


Abstrakt

Článok popisuje úvod, históriu, respektíve začiatky automatizácie. Paralely medzi štatistikami vývoja počtu zamestnancov výskumu a vývoja v rôznych vedných sférach a oblastiach, štatistiky sledovania nárastu nákladov na výskum a vývoj priemyselnej výroby, tak ako aj obsadenosť pracovných miest priemyselných odvetví, a teoretickým popisom, vysvetlením základných pojmov a teórie ako takej, zdôvodnením prínosov a nákladov automatizácie a priemyselnej revolúcie 4.0. V článku je taktiež zaradená prípadová štúdia, komparácia dvoch výrobných závodov nadnárodnej spoločnosti, pričom závod v Nemecku je automatizovaný, a závod na Slovensku je poloautomatizovaný. Na záver porovnanie poloautomatizovaný a plnoautomatizovaný lis, výhody, nevýhody, prínosy a náklady.

Najčítanejšie články