On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2017-12-11 20:52:42

THE APPLICATION OF SPIRAL MANAGEMENT PRINCIPLES IN CONTEXT OF INCREASING IMPACT OF CORPORATE CULTURE ON LONGTERM-SUCCESS POTENTIAL PRESERVATION

Kľúčové slová: podniková kultúra; špirálový manažment; riadenie podniku; entropia; energia


MIKULÁŠKOVÁ Justína
URBANOVIČOVÁ Petra, ČAMBÁL Miloš

Abstrakt

Špirálový manažment vychádza z princípov dlhodobého úspechu živých systémov a aplikuje ich na riadenie podnikov a organizácií. Živé systémy riadia svoj dlhodobý úspech tým, že získavajú zo svojho okolia energiu (obživa, zamestnanci, zákazníci) a snažia sa znižovať (eliminovať) entropiu (hlad, fluktuácia, konkurencia). Vychádza z princípov synergetiky živých systémov, popisuje zákonitosti cyklického vývoja firiem, umožňuje diagnostiku potenciálu pre strategické rozhodovanie, vrátane strategického návodu ako efektívne a účinne riadiť dlhodobý úspech podniku. V článku sa venujeme teoretickým východiskám špirálového manažmentu, popisujeme možnosti jeho komplexného využitia v manažmente priemyselných podnikov a načrtávame plán nášho výskumu. Článok vznikol ako súčasť projektu VEGA č. 1/0348/17: Vplyv koexistencie rôznych generácií zamestnancov na udržateľnú výkonnosť organizácií.

Najčítanejšie články