On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2017-12-28 15:10:00

5S METHOD IMPLEMENTATION IN REAL LIFE - PROBLEMS, SOLUTIONS, SUCCESS

Kľúčové slová: 5S; selektovanie; organizácia; skrášľovanie; normalizácia; usilovnosť, disciplinovanosť; organizovanosť, upratovanie


CZIFRA György


Abstrakt

Metóda 5S je systém pochádzajúci z Japonska, pomocou ktorého je možné zvýšiť produktivitu na pracovisku, úspešnosť podniku a bezpečnosť na pracovisku. Má význam zaoberať sa so systémom 5S? Odpoveď je jednoznačná: ANO, nakoľko zavedenie a aplikácia tejto metódy takpovediac splnomocňuje zamestnancov, aby kontrolovali vlastné pracovné prostredie, aby si vytvorili také pracovné podmienky, kde sa cítia dobre, kam každý deň prichádzajú s radosťou. Je to program, ktorý funguje len vtedy, ak každý jeden pracovník je zaangažovaný. Angažovanosť za bezpečnosť je časťou systému 5S, vďaka jej je možné pracovať za podmienok zaručujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zavedený systém umožňuje, aby v priebehu výroby vznikajúci odpad bol správne skladovaný a zneškodnený chrániac tým životné prostredie. V priebehu zavedenia systému 5S sme detegovali problémové oblasti, analyzovali sme aktuálnu situáciu a našli sme riešenie objavených nedostatkov – jedným slovom – boli sme úspešní.

Najčítanejšie články