On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2017-12-28 18:44:33

CHOICE OF RECRUITMENT METHODS OF THE KEY PERSONNEL IN THE SLOVAK LABOR MARKET

Kľúčové slová: získavanie zamestnancov, kľúčová pozícia, pracovná sila, riadenie ľudských zdrojov, PROMETHEE


HRABLIK Martin
HRABLIK CHOVANOVÁ Henrieta, BABČANOVÁ Dagmar, SAMÁKOVÁ Jana, MRVOVÁ Ľubica, BESTVINOVÁ Viera

Abstrakt

V súčasnosti sú na slovenské podniky kladené vysoké nároky, ktoré sa ešte zvýšili vstupom Slovenskej Republiky do Európskej únie, ktoré ich podnecujú ku kontinuálnemu posilňovaniu ich konkurencieschopnosti. Vstupom do Európskej únie sa však podnikom súčasne otvorili aj nové možnosti v oblasti zamestnávania, ktoré podstatne rozširujú ich záber v oblasti získavania kľúčového ľudského kapitálu. Nárast produkcie významných podnikov slovenského priemyslu vo všeobecnosti na seba viaže aj rast ich dodávateľov. V mnohých prípadoch ide o podniky s jedinečnými výrobnými technológiami, ktoré prispievajú k tvorbe nových druhov pracovných miest. Získanie zamestnancov na takéto kľúčové pracovné pozície sa stáva pre podniky nezriedka existenčnou otázkou na ceste k dosahovaniu ich podnikateľských cieľov, bez vyriešenia ktorej nemôžu uplatniť svoje konkurenčné výhody v trhovom prostredí. Práve tu vzniká možnosť pre zlepšovanie procesu získavania zamestnancov.

Najčítanejšie články