On-line: ISSN 1339-9403

Dátum pridania: 2017-12-28 18:47:08

POSTUP TVORBY PERSONÁLNEHO PLÁNU V PRIEMYSELNÝCH PODNIKOCH


Kľúčové slová: Pracovná sila, personálny plán, priemyselné podniky

KOLTNEROVÁ Kristína
CHLPEKOVÁ Andrea, SPIŠÁKOVÁ Alžbeta, SZABÓ Peter, MĹKVA Miroslava

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá problematikou personálneho plánovania v priemyselných podnikoch. Personálne plánovanie, ktorého výstupom je personálny plán, predstavuje v rámci hierarchie činností riadenia ľudských zdrojov podklad pre jeho následné činnosti, a preto by mali podniky venovať zvýšenú pozornosť kľúčovej činnosti riadenia ľudských zdrojov, ktorou je práve personálne plánovanie, pretože predstavuje prvý krok pri vytváraní primerane veľkého a primerane kvalifikovaného personálu. Cieľom príspevku je prezentovať postup tvorby personálneho plánu v priemyselných podnikoch

Najčítanejšie články