On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2017-12-28 19:00:25

PERSONNEL CONTROLLING IN INDUSTRIAL PRAXIS

Kľúčové slová: Controlling, personálny controlling,riadenie ľudský zdrojov, KPI


VAŇOVÁ Jaromíra
SZABÓ Peter, BARAN Dušan, HORVÁTHOVÁ Martina, HOMOKYOVÁ Mária

Abstrakt

Controlling je možné považovať za servisnú funkciu manažmentu, ktorej predmetom je získavanie požadovaných informácií o plánovaných a skutočných úrovniach hospodárskych javov a procesov so zvláštnym zameraním na zisťovanie odchýlok skutočného priebehu od priebehu plánovaného. Osobitný význam controllingu potom spočíva v riešení tzv. systémov včasného varovania, ktorých úlohou je na základe registrácie a vyhodnocovania rôznych signálov upozorňovať na pravdepodobné zmeny, faktory a vplyvy, ktoré môžu perspektívne ovplyvňovať mnohé aktivity a výsledky organizácie. Súčasne, controlling predstavuje špecifickú formu práce s informáciami a jej úlohou nie je riadenie reálnych procesov, ale celý podnik prostredníctvom informácií o skutočných procesoch. Pomerne mladou oblasťou controlligu je prenesenie jeho myšlienok do oblasti personalistiky, kde sa aplikujú postupy controllingu na oblast riadenia ľudských zdrojov.

Najčítanejšie články