On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2018-03-22 17:22:03

DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN SLOVAKIA IN CONTEXT OF POPULATION CURRENT POSITION TO START A BUSINESS AND EXPECTED SUPPORT

Kľúčové slová: malé a stredné podniky, podnikanie, podpora podnikania


Milan FIĽA
Jarmila HUDÁKOVÁ, Milan MAROŠ

Abstrakt

Malé a stredné podniky (MSP) sú základným pilierom modernej trhovej ekonomiky EÚ-28 vrátane Slovenska. Vytvárajú najvyšší počet pracovných miest, tvoria väčšinu HDP a sú najväčším prispievateľom do štátneho rozpočtu v podobe daní a odvodov. Je dôležité podporovať občanov v podnikaní a vytvárať podmienky pre priaznivé podnikateľské prostredie ako aj podporu MSP najmä v prvých krokoch a rokoch ich podnikania. Cieľom článku je poukázať na aktuálny stav MSP a nálady občanov SR v súvislosti so začatím podnikania vrátane identifikácie preferencií v očakávanej podpore u ľudí, ktorí chcú, resp., začínajú podnikať na Slovensku. Z identifikovaných výsledkov je zrejmé, že občania preferujú a očakávajú vybrané druhy podpory pri začiatkoch ich podnikania v rozsahu MSP.

Najčítanejšie články