On-line: ISSN 1339-9403

Dátum pridania: 2018-03-22 17:26:45

MANAŽMENT ODMEŇOVANIA VZHĽADOM NA GENERAČNÉ ROZDIELY


Kľúčové slová: odmeňovanie, výkonnosť, mzda, manažment odmeňovania, generačné rozdiely

Zdenka GYURÁK BABEĽOVÁ
Martina HORVÁTHOVÁ

Abstrakt

Článok sa zaoberá možnosťami odmeňovania zamestnancov za výkon práce v podmienkach slovenskej legislatívy. Poskytuje základný prehľad legislatívnych noriem predpisov v oblasti odmeňovania, vzťahov zamestnanca a zamestnávateľa týkajúcich sa vyplácania mzdy ako odmeny za prácu. Koncept celkového odmeňovania je predstavený ako spôsob rozšírenia možností zamestnávateľa v oblasti odmeňovania vzhľadom na existujúce generačné rozdiely v preferovaných pracovných hodnotách.

Najčítanejšie články