On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2018-03-22 17:26:45

REWARD MANAGEMENT TOWARDS GENERATIONAL DIFFERENCES

Kľúčové slová: odmeňovanie, výkonnosť, mzda, manažment odmeňovania, generačné rozdiely


Zdenka GYURÁK BABEĽOVÁ
Martina HORVÁTHOVÁ

Abstrakt

Článok sa zaoberá možnosťami odmeňovania zamestnancov za výkon práce v podmienkach slovenskej legislatívy. Poskytuje základný prehľad legislatívnych noriem predpisov v oblasti odmeňovania, vzťahov zamestnanca a zamestnávateľa týkajúcich sa vyplácania mzdy ako odmeny za prácu. Koncept celkového odmeňovania je predstavený ako spôsob rozšírenia možností zamestnávateľa v oblasti odmeňovania vzhľadom na existujúce generačné rozdiely v preferovaných pracovných hodnotách.

Najčítanejšie články