On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2018-03-22 19:45:28

OPINIONS OF MANAGERIAL PROGRAMS STUDENTS ON IMPORTANT COMPETENCIES IN THE LABOR MARKET

Kľúčové slová: kompetence, studenti, generace Y, trh práce


Jana Marie ŠAFRÁNKOVÁ
Martin ŠIKÝŘ

Abstrakt

Příspěvek je zaměřen na reflexi změn některých klíčových kompetencí potřebných pro dobré uplatnění absolventů univerzit na trhu práce v posledních letech na příkladu případové studie názorů a představ studentů a absolventů generace Y tří studijních programů s ekonomicko - manažerským zaměřením. Cílem příspěvku je analyzovat některé změny klíčových kompetencí z pohledu současných studentů, absolventů a jejich zaměstnavatelů a odpovědět na otázku, jak se hodnocení klíčových kompetencí z pohledu studentů postupně mění.

Najčítanejšie články