On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2018-10-22 19:49:49

IMPROVEMENT OF CALCULATIONS AS A PRECONDITION TO THE OBJECTIFICATION OF COSTS AND PRICES IN A SELECTED ENTERPRISE WITHIN THE ELECTRICAL ENGINEERING INDUSTRY

Kľúčové slová: kalkulácie, nákladové strediská, priame náklady, nepriame (režijné) náklady, alokácia nákladov, metóda kalkulovania podľa činností


Viera BESTVINOVÁ
Ľubica MRVOVÁ, Monika OKRAJKOVÁ

Abstrakt

Správna alokácia nákladov je predpokladom objektívneho určenia nákladov jednotlivých útvarov ako aj nákladov na určitý podnikový výkon. V príspevku sa zaoberáme zhodnotením súčasného stavu kalkulácií v priemyselnom podniku a predkladáme riešenie na zlepšenie alokácie vybraných položiek režijných nákladov.

Najčítanejšie články