On-line: ISSN 1339-9403

Dátum pridania: 2018-10-22 19:49:49

ZLEPŠENIE KALKULÁCIÍ AKO PREDPOKLAD OBJEKTIVIZÁCIE NÁKLADOV A CIEN VO VYBRANOM PODNIKU ELEKTROTECHNICKÉHO PRIEMYSLU


Kľúčové slová: kalkulácie, nákladové strediská, priame náklady, nepriame (režijné) náklady, alokácia nákladov, metóda kalkulovania podľa činností

Viera BESTVINOVÁ
Ľubica MRVOVÁ, Monika OKRAJKOVÁ

Abstrakt

Správna alokácia nákladov je predpokladom objektívneho určenia nákladov jednotlivých útvarov ako aj nákladov na určitý podnikový výkon. V príspevku sa zaoberáme zhodnotením súčasného stavu kalkulácií v priemyselnom podniku a predkladáme riešenie na zlepšenie alokácie vybraných položiek režijných nákladov.

Najčítanejšie články