On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2018-10-22 19:52:22

INDUSTRY 4.0 AND THE MANAGEMENT, EDUCATION AND TRAINING OF THE NEW GENERATION

Kľúčové slová: Priemysel 4.0, univerzitné vzdelávanie, výzva, spôsobilosť, manažment


György CZIFRA


Abstrakt

Priemysel 4.0 vyžaduje a zo strany manažmentu podniku zodpovedajúce vzdelanie, aktivitu osvojiť maximum z oblasti nových technológií. Spôsobilosť riešiť doteraz neexistujúce problémy, reagovať na výzvy novej éry sú vlastnosti, bez ktorých nie je možné efektívne zvládnuť technický a informačný rozvoj podnikov. Pre zabezpečenie potrebnej kvality manažmentu a personálu je nevyhnutné pripraviť budúcu generáciu na výzvy Priemyslu 4.0, ktoré vyžadujú, aby študenti mali potrebné zručnosti pre riešenie problémov a samozrejme pedagógovia primeranú akademickú spôsobilosť. To sa dá dosiahnuť len v zodpovedajúcom prostredí a univerzity sú preto nútené rozvíjať svoje podmienky pre vzdelávanie.

Najčítanejšie články