On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2018-10-23 17:36:10

CROWDFUNDING - THE FORM OF VENTURE CAPITAL

Kľúčové slová: zdroje financovania, rizikový kapitál, Crowdfunding, Equity based crowdfunding


Rastislav PETRÁŠ
Jaromíra VAŇOVÁ

Abstrakt

Podniky na zabezpečenie svojej činnosti potrebujú finančné prostriedky. Preto je nevyhnutné hľadať rôzne možnosti ich získavania a zabezpečiť tak potrebný kapitál. Komerčné banky, ktoré sú považované za hlavný zdroj financovania pre menšie podniky, sú stále menej ochotné poskytovať úvery začínajúcim podnikom. Crowdfunding, ako forma rizikového kapitálu, predstavuje jednu z možností. Článok sa zameriava na Equity based crowdfunding, výhody resp. nevýhody tejto formy financovania a možnosťami jej využívania v podmienkach SR.

Najčítanejšie články