On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2017-12-07 14:23:08

CONTROLLING AS AN EFFECTIVE MANAGEMENT INSTRUMENT IN MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEERING

Kľúčové slová: controlling, implementácia controllingu, úlohy controllingu, controlling v praxi vybraných podnikov strojárskeho a elektrotechnického priemyslu


BESTVINOVÁ Viera
MRVOVÁ Ľubica, HRABLIK CHOVANOVÁ Henrieta

Abstrakt

Článok pojednáva o controllingu ako efektívnom nástroji riadenia vo vybranej skupine podnikov najmä strojárenskej a elektrotechnickej výroby. Controlling je systém riadenia podniku zameraný na budúcnosť, na odhaľovanie úzkych miest v podnikaní a na dosahovanie podnikových cieľov. Controlling plní úlohy v oblasti strategického a operatívneho riadenia. V strategickej oblasti je zameraný na odhaľovanie príležitosti a rizík na trhu. V operatívnej oblasti je zameraný na riadenie zisku a zabezpečenie finančnej stability a prosperity podniku.

Najčítanejšie články