On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2019-06-09 19:40:24

ENTERPRISE PRODUCTIVITY MEASUREMENT SYSTEM

Kľúčové slová: produktivita, efektívnosť, páky produktivity, systém merania produktivity, parciálna produktivita, multifaktorová produktivita


Miroslava BARBUŠOVÁ
Iveta MEDVECKÁ, Ľuboslav DULINA

Abstrakt

Produktivita je jednou z tém, ktorou by sa mal podnik aktívne zaoberať. Pre jej správne sledovanie je potrebné navrhnúť systém na analýzu, meranie a vyhodnocovanie, ktorého návrh je popísaný v článku. Produktivita si vyžaduje nepretržitý proces robenie vecí dnes lepšie než včera a zajtra lepšie než dnes.

Najčítanejšie články