On-line: ISSN 1339-9403

Dátum pridania: 2019-06-09 19:43:40

UPLATNENIE EXAKTNÝCH METÓD V ROZHODOVACÍCH PROCESOCH V PODMIENKACH PRIEMYSELNÝCH PODNIKOV NA SLOVENSKU


Kľúčové slová: Rozhodovanie, manažér, exaktné metódy, riadenie ľudských zdrojov, analytický hierarchický proces

Lukáš JURÍK
Natália HORŇÁKOVÁ

Abstrakt

V príspevku sa autori článku zaoberajú využitím exaktných metód v rozhodovacích procesoch. Výsledky z rôznych realizovaných prieskumov zaoberajúcich sa rozhodovaním manažérov dokazujú, že manažéri sa pri zložitých problémoch rozhodujú aj na základe subjektívneho uvažovania, prípadne vlastnej intuície (Liebowitz, 2015). Uvedené rozhodnutia bývajú často nesprávne a súčasne zdrojom krízy v priemyselných podnikoch. Základným predpokladom pre uplatnenie exaktných metód v rozhodovaní je manažér disponujúci znalosťami o exaktných metódach a záujmom o ich uplatnenie. Cieľom príspevku je prezentovať aplikáciu a využitie exaktných metód, konkrétne metódy Analytický hierarchický proces v rozhodovacích procesoch v oblasti riadenia ľudských zdrojoch vo vybraných priemyselných podnikoch. Príspevok je súčasťou projektu Mladý výskumník 1321 „Uplatnenie exaktných metód v rozhodovacích procesoch v podmienkach priemyselných podnikov na Slovensku“ a VEGA projektu 1/0235/17 „Systémová identifikácia komplexnejších predpokladov pre podporu priemyselných inovácií a zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch SR“.

Najčítanejšie články