On-line: ISSN 1339-9403

Dátum pridania: 2017-12-10 20:55:07

FAKTORY PODNIKOVEJ KULTÚRY V KONTEXTE UDRŽATEĽNEJ VÝKONNOSTI PRIEMYSELNÝCH PODNIKOV


Kľúčové slová: výkonnosť, podniková kultúra, faktory podnikovej kultúry, nefinančné ukazovatele

URBANOVIČOVÁ Petra
MIKULÁŠKOVÁ Justína, ČAMBÁL Miloš

Abstrakt

Podniková kultúra je v podniku prítomná všade okolo nás, aj tam, kde nemožno vidieť jej prejavy. Predstavuje tie veci, ktoré sa v podniku dejú, keď sa nepozeráme a rovnako má svoj podiel aj na dosahovanej výkonnosti podniku. Výkonnosť je často preberanou témou v podnikoch, pretože každý podnik chce dosahovať v rámci svojich podmienok, čo možno najvyššiu výkonnosť. Výkonnosť podnik dosahuje prostredníctvom svojich zamestnancov a možno ho sledovať nielen finančnými, ale aj nefinančnými ukazovateľmi.

Najčítanejšie články