On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2019-06-09 19:49:14

EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL EFFICIENCY AND EFFICIENCY OF REPRODUCED PRODUCTS

Kľúčové slová: Výrobný podnik, environmentálna výhodnosť, ekonomická efektívnosť, repasovaný výrobok, Benchmarking


Ľubica MRVOVÁ
Viera BESTVINOVÁ

Abstrakt

Príspevok sa zameriava predovšetkým na charakteristiku hodnotenia environmentálnej výhodnosti a ekonomickej efektívnosti repasovaných výrobkov. Informácie použité v tomto príspevku boli získané na základe prieskumu vykonaného v MSP vyrábajúce alternátory. Článok obsahuje cenné informácie z podnikovej praxe v oblasti environmentálnej výhodnosti a ekonomickej efektívnosti repasovaných výrobkov.

Najčítanejšie články