On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2019-06-09 19:53:38

CALCULATION OF EFFICIENCY INDICATORS WHEN INTRODUCING PURCHASING PROCESSES

Kľúčové slová: ERP, návratnosť, efektivita, nákupný proces


Vladimír ŠURKA


Abstrakt

Celková miera automatizácie procesov nasadením ERP systému je v každom odvetví rozdielna a je ťažké nájsť všeobecné parametre pre výpočet návratnosti. Spoločnou oblasťou, ktorá sa objavuje vo všetkých vertikálnych oblastiach, je podpora procesov obstarávania a účtovníctva. Článok popisuje postup pri výpočte návratnosti investícií pri implementácii nákupných procesov. Autor si vybral nákup ako súčasť procesov pokrytých štandardným balíkom ERP. V navrhovanom postupe bude hľadať parametre a metriky, ktoré ovplyvňujú návratnosť investícií.

Najčítanejšie články