On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2019-11-17 14:48:04

ERGONOMIC ASPECTS OF SEDENTARY WORK

Kľúčové slová: Ergonomické metódy, sedavé zamestnanie, statická záťaž


Blanka HORVÁTHOVÁ
Ľuboslav DULINA, Eleonóra BIGOŠOVÁ, Martin GAŠO

Abstrakt

Ergonomické hodnotiace analýzy sledujú a vyhodnocujú pôsobenie pracovnej činnosti na ľudský organizmus. Tieto analýzy boli zostavené na základe vznikajúcich ochorení podmienených výkonom prevažne manuálnej práce. Aktívnym využívaním počítačov a nových technológií v pracovnom procese narastá počet sedavých zamestnaní a človek tak postupne prechádza z pôvodne dynamickej manuálnej práce ku statickej psychickej práci. Článok sa zameriava na faktory, ktoré pôsobia na človeka pri sedavom zamestnaní a prináša možné riešenie v podobe komplexného dynamického pracoviska.

Najčítanejšie články