On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2019-11-17 15:02:47

APPLICATION OF MANAGEMENT METHODS AND COACHING PROCESSES IN ORDER TO DEVELOP MANAGERS IN SELECTED ENTERPRISE

Kľúčové slová: Manažment. Koučovací proces. Rozvoj manažérov. Podnik


Peter SEEMANN
Zuzana ŠTOFKOVÁ

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá analýzou rozvojových aktivít pre manažérov a uplatnením metód riadenia a koučovacieho procesu v praxi. Koučovanie patrí medzi moderné nástroje rozvoja manažérov. Súčasné manažérske trendy smerujú k humanizácii vedenia ľudí, k orientácii na partnerské symetrické interpersonálne vzťahy, otvorenej komunikácii a nedirektívnemu riadeniu. Toto je uskutočniteľné, pokiaľ tomu prispieva práca manažéra na vlastnom procese sebarozvoja. Metóda koučovania sa zameriava na prácu s vnútornou motiváciou pracovníka k výkonu a na jeho prirodzené potreby úspechu a sebarealizácie. Prípadová štúdia bola zrealizovaná v podniku a bola zameraná na analýzu rozvoja a vzdelávania manažérov. Následne bol manažérom predložený dotazník zameraný na prínosy a spokojnosť s jednotlivými aktivitami a školeniami. Výsledkom riešenia sú zároveň odporúčané školenia a aktivity, ktoré by mali byť zahrnuté v tréningových plánoch manažérov vybraného podniku.

Najčítanejšie články