On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2020-01-18 14:54:34

A SUSTAINABLE COMPETENCY MODEL FOR SELECTED CATEGORIES OF EMPLOYEES IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

Kľúčové slová: kompetenčný model, kompetencie, zamestnanci, automobilový priemysel, udržateľnosť, trh práce, informačné technológie


Henrieta HRABLIK CHOVANOVÁ
Mária KHANDLOVÁ, Dagmar BABČANOVÁ, Helena FIDLEROVÁ, Helena MAKYŠOVÁ

Abstrakt

Priemyselné podniky veľmi často využívajú kompetenčný prístup a kompetenčné modely na jednotlivé prvky riadenia svojich zamestnancov a uvedomujú si, ako dôležité je pristupovať odborne a udržateľne ku každému kroku prvkoch riadenia ľudí, predovšetkým pri výbere a rozvojových aktivitách, ktoré súvisia so stabilizáciou. Mať kvalitných a kompetentných zamestnancov je podmienkou udržateľného podnikania. Článok popisuje a analyzuje súčasný stav využívania kompetenčného modelu v automobilovom priemysle, pričom sa zameriava na hľadanie možností ako zlepšiť kompetenčný model a jeho využívanie v jednotlivých prvkoch personálneho manažmentu.

Najčítanejšie články