On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2020-01-18 15:04:12

LEAN MANAGEMENT APPLICATION IN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Kľúčové slová: Štíhle riadenie, plytvanie, výroba, logistika, materiálový tok, pohyb, štíhly layout


Lukáš JURÍK
Natália HORŇÁKOVÁ, Dominik ĎURIŠ

Abstrakt

Výsledky rôznych analýz dokazujú, že v podnikových procesoch dochádza k plytvaniu a stratám, teda neefektívnemu využívaniu výrobných činiteľov. Spomínané plytvanie je možné odstrániť konceptom štíhle riadenie, ktorého cieľom je skrátiť priebežný čas výroby. Štíhle riadenie je paradigma a spôsob myslenia o výrobe, o prevádzke celého podniku. Je to filozofia, ktorá skracuje priebežný čas elimináciou plytvania, aby boli včas dodávané výrobky vysokej kvality pri nízkych nákladoch. Cieľom príspevku je poukázať na možnosti využitia štíhleho riadenia v podmienkach priemyselného podniku elimináciou vybraných druhov plytvaní v materiálovom toku a využitím zásad tvorby štíhleho layoutu. Príspevok je súčasťou projektu Mladý výskumník 1337 „Zvyšovanie efektívnosti logistických a výrobných procesov využitím metód štíhleho riadenia“. Táto publikácia vznikla vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci výzvy na poskytnutie dotácie na rozvojový projekt č. 002STU-2-1/2018 pod názvom “ STU ako líder Digitálnej koalície“

Najčítanejšie články