On-line: ISSN 1339-9403

Dátum pridania: 2017-12-11 11:03:08

NÁVRH KONCEPTU UDRŽATEĽNEJ MARKETINGOVEJ STRATÉGIE PRIEMYSELNÉHO PODNIKU NA ZVÝŠENIE JEHO UDRŽATEĽNEJ KONKURENCIESCHOPNOSTI


Kľúčové slová: udržateľný marketing, marketingové nástroje, udržateľný rozvoj, udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie

ŠUJAKOVÁ Monika
GOLEJOVÁ Simona, SAKÁL Peter

Abstrakt

V príspevku sa zaoberáme návrhom a využitím udržateľnej marketingovej komunikačnej stratégie ideálneho priemyselného podniku a praktickou aplikáciou v podniku. Udržateľná marketingová komunikačná stratégia podniku je zameraná na zvýšenie udržateľnej konkurencieschopnosti prostredníctvom formovania pozitívneho imidžu podniku založeného aj na súčasných trendoch marketingovej komunikácie. V článku sú uvedené aj konkrétne aplikácie v štyroch podnikoch.

Najčítanejšie články