On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2020-08-10 21:31:57

APPLYING REVERSE LOGISTICS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Kľúčové slová: spätná logistika, udržateľná logistika, odpad, rozhodovanie, metódy priemyselného inžinierstva, riadenie procesov


Helena FIDLEROVÁ
Henrieta HRABLIK CHOVANOVÁ, Dagmar BABČANOVÁ, Helena MAKYŠOVÁ

Abstrakt

Spätná logistika predstavuje jeden z dôležitých predpokladov konkurencieschopnosti v oblasti priemyselnej výroby. Riadenie spätných tokov predstavuje pre podnik nie náklady, ale znovuzískanie hodnôt. Príspevok popisuje uplatňovanie princípov spätnej logistiky, jej potenciálne prínosy pri využití metód priemyselného inžinierstva v kontexte udržateľného rozvoja s cieľom dosiahnutia synergického efektu. Zároveň približuje trendy a možnosti rozvoja v oblasti spätnej logistiky ako obehová ekonomika (circular economy), nulový odpad (zero waste) a koncept z kolísky do kolísky (cradle to cradle).

Najčítanejšie články