On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2020-08-10 21:39:02

IMPROVING OF SELECTED PRODUCTION PROCESS BASED ON MEASUREMENT OF OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Kľúčové slová: Celková efektivita zariadenia, štíhla výroba, straty na zariadení


Jana MESÁROŠOVÁ
Vladimír DOBIAŠ, Jana SAMÁKOVÁ

Abstrakt

Hlavným cieľom predkladaného článku bolo zvýšenie Celkovej efektivity zariadenia (CEZ) na vybranej výrobnej linke na hodnotu minimálne 51% v analyzovanom priemyselnom podniku v priebehu výroby troch výrobných zákazok. V prvej časti príspevku sú popísané metódy a nástroje potrebné na dôkladnú analýzu a dosiahnutie hlavného cieľa. Na základe vybraných metód a nástrojov kvality (Ishikawa diagram, 5 krát prečo, SMED, TPM, Brainstorming, Shop floor management) boli identifikované koreňové príčiny jednotlivých strát na zariadení. V druhej časti sú popísané teoretické východiská Celkovej efektivity zariadenia, ktoré popisujú výpočet a dôležitosť tohto parametra. Tretia časť príspevku pojednáva o výsledkoch analýzy, ktoré boli spracované na základe sledovania CEZ, resp. hlavných príčin a veľkosti časových strát na zariadení. Jednotlivé navrhované opatrenia viedli k zoštíhleniu procesu výroby ložísk na vybranej výrobnej linke, čím došlo k zvýšeniu pôvodnej hodnoty CEZ.

Najčítanejšie články