On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2017-12-11 11:06:20

USE OF FINANCIAL-ECONOMIC ANALYSIS IN INDUSTRIAL COMPANIES IN THE METAL, METALLURGY AND ENGINEERING SECTOR IN THE SLOVAK REPUBLIC

Kľúčové slová: retrospektívna finančná analýza, predikčná finančná analýza, dotazníkový prieskum, predikčné modely, pomerové ukazovatele


PASTÝR Andrej
BARAN Dušan

Abstrakt

Finančná analýza je neoddeliteľnou súčasťou riadenia každého podniku. Z časového hľadiska môžeme finančnú analýzu rozdeliť na Ex Post a Ex Ante. Retrospektívna (Ex Post) analýza hodnotí dosiahnuté výsledky podniku a určuje jeho stav na základe minulosti. Predikčná (Ex Ante) finančná analýza hodnotí na základe minulých výsledkov jeho budúci stav resp. bonitu. Dotazníkový prieskum nám napovedá o využití daných analýz v praxi, ich nedostatky, možnosti rozvoja a záujem o vypracovanie analýzy do budúcna. Daným dotazníkom boli oslovené podniky z odvetvia kovovýroba, hutníctvo a strojárstvo pôsobiace v Slovenskej republike.

Najčítanejšie články