On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra

Kontakt

Fórum Manažéra
Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Slovenská technická univerzita

Pavilon T-02
J.Bottu 25,
917 24 Trnava

E-mail: forummanazera@gmail.com


Najčítanejšie články