On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra

Pokyny autorom

REDAKČNÁ RADA ČASOPISU FÓRUMU MANAŽÉRA
vyhlasuje nasledujúce pokynyOkraje štandardné nastavenie MS Word A4 (210 × 297 mm)
Názov článku v slovenskom i anglickom jazyku ARIAL CE, 12 Bold, veľkými písmenami
Uvedenie autora v úvode ARIAL CE, 11 Italic (bez titulov a pracoviska)
Typ písma ARIAL CE, 11, jednoduché riadkovanie (1)
Názvy častí ARIAL CE, 11 Bold, všetky veľké
Pomenovanie obrázkov obr. 1 Názov ARIAL CE, 10
Pomenovanie tabuliek tab. 1 Názov ARIAL CE, 10
Pomenovanie grafov graf 1 Názov ARIAL CE, 10
Metóda citovania systém mena a dátumu (tzn. harvardský systém)
Bibliografické odkazy číslovanie ARIAL CE, 11 bold, text ARIAL CE, 11
Meno autora/ov ARIAL NARROW CE, 11 (meno, tituly)
Adresa a kontaktné údaje autora/ov ARIAL NARROW CE, 10
Názov organizácie
Adresa
Email


Najčítanejšie články