On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2017-12-11 07:34:22

APPLICATION METHOD QFD FOR NEW PRODUCT DEVELOPMENT

Kľúčové slová: metóda QFD, kvalita, projektovanie výrobku


MESÁROŠOVÁ Jana
HRABLIK CHOVANOVÁ Henrieta, NOVOTNÝ Juraj

Abstrakt

Metóda QFD predstavuje systémový prístup riešenia problémov, čím pomáha odstraňovať príčiny mnohých problémov s nekvalitou. Jej hlavným cieľom je konštrukcia a návrh takého výrobku alebo služby, ktorá bude vyhovovať požiadavkám zákazníka. Metóda QFD transformuje najdôležitejšie požiadavky do najdôležitejších technických parametrov výrobku, pričom pomáha preveriť úplnosť technických parametrov. Ide o pomerne náročnú metódu, keďže pozostáva zo 4 etáp. Cieľom príspevku je popis aplikácie metódy QFD pri vývoji nového čerpacieho agregátu pre energetický priemysel v prvej etape QFD, ktorá sa zameriava na projektovanie výrobku.

Najčítanejšie články