On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2020-08-10 21:28:58

THE EFFECT OF SUSTAINABLE LAW STRATEGY ON CREATING A SUSTAINABLE MARKETING STRATEGY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Kľúčové slová: udržateľná právna stratégia, stratégia výhra - výhra, bonum supra legem, marketing, manažment, udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie


Martin CSÁSZÁR,
Jaromíra VAŇOVÁ, Peter SAKÁL

Abstrakt

Práca analyzuje funkčnú podnikovú právnu stratégiu a jej vplyv na tvorbu udržateľnej marketingovej stratégie v rámci konceptu udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania. Autori publikácie nadväzujú na predošlé publikačné výstupy a vedecké výskumy Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave o významoch funkčných podnikových stratégii priemyselných podnikov a získané poznatky prezentujú pomocou výsledkov dotazníkového prieskumu Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie č. 9.

Najčítanejšie články