On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2020-08-10 21:36:20

APPLICATION OF BASIC QUALITY MANAGEMENT INSTRUMENTS FOR ANALYSIS OF NON-CONFORMITY PRODUCTS

Kľúčové slová: manažérstvo kvality, základné nástroje manažérstva kvality, Paretova analýza, kontrolný zoznam, analýza nezhodných produktov


Martin MAREČEK-KOLIBISKÝ
Marta KUČEROVÁ

Abstrakt

Príspevok je zameraný na analýzu nezhodných produktov a zlepšenie ich kvality, ktoré predstavuje značný prínos pre podnik. Analýza je zameraná na vybraný druh produktov, ktoré boli vyrobené počas obdobia štyroch rokov. Výskyt nezhodných produktov bol zistený na základe zákazníckych reklamácií. Pri analýze boli uplatnené základné nástroje manažérstva kvality. Na základe zistenia hlavných príčin vzniku nezhodných produktov boli navrhnuté nápravné opatrenia a zhodnotený prínos z realizovaných opatrení.

Najčítanejšie články