On-line: ISSN 1339-9403

FórumManažéra


Dátum pridania: 2021-08-29 14:03:57

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE GLOBALIZATION OF SOCIETY

Kľúčové slová: COVID – 19, Európska únia, globalizácia, pracovné miesta


Eliška KUBIŠOVÁ
Jaromíra VAŇOVÁ, Andrea CHLPEKOVÁ

Abstrakt

Článok sa zameriava na zhrnutie a popísanie existujúcich poznatkov v oblasti dopadu pandémie na globalizáciu spoločnosti a preskúmanie ako sa daná problematika prezentuje v dostupnej literatúre. Hlavným cieľom článku je teoreticky vysvetliť globalizáciu, jej vplyv na pracovné pozície a to, ako COVID-19 mení alebo už zmenil globálnu ekonomiku. Na dosiahnutie tohto cieľa bol použitý výber vhodnej literatúry a štúdium danej literatúry. Článok je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť obsahuje teoretické vymedzenie pojmov súvisiacich s globalizáciou z hľadiska Európskej únie. Druhá časť analyzuje dopad globálnej pandémie COVID-19 na globálnu ekonomiku, ako aj na pracovné pozície.

Najčítanejšie články